Stillərin kaskadlı cədvəlləri
CSS məsləhətlər & üsullar

(Bu səhifə CSS stillərin kaskadlı cədvəllərini istifadə edir)

Bu sənəd məqalənin tərcüməsidir "Web Style Sheets CSS tips & tricks".
Sənədin original versiyası mövcüddür yalnız W3C saytında http://www.w3.org/Style/Examples/007/shadows.html
Bü tərcümə rəsmi W3C sənəddi DEYIL.
Bütün Müəllif Hüqüqları W3C Malikdir.
Bu sənəddə tərcümə tərcümə səhvləri və mətbəə xətaları ola bilər.

Müəllif: Sabir Sabutai (bütün tərcümələr müəllifindir)
Lokal versiya: http://www.carionltd.com/Style/Example007/shadows.html

Nümayış

Kölgə salması

CSS2 bloka kölgə əlavə etmək xüsusiyyəti yoxdur. Aşağıda sağda haşiyə əlavə edə bilərsinis, lakin be düzgün olmayacaq. Ancaq sizdə iki elementlər varsa, zahirisini daxili kimi istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, belə mətn varsa (HTML):

<div class=back>
  <div class=section>
    <h2>Die Rose duftet - doch ob sie empfindet</h2>
    <address>Heinrich Heine (1797-1856)</address>

    <p>Die Rose duftet - doch ob sie empfindet<br>
    ...
  </div>
</div>

Zahiri DIV-i daxili üçün kölgə kimi istifadə edə bilərsiniz. Nəticədə bu ayrı bir səhifə alınmalıdır. Əvvəl əsas elementə fon təyin edin (misalda – açıq yaşıl), zahiri DIV-i fondan bir az tünd edin (yaşıl-boz) və daxili DIV-i fondan fərqli edin (misal üçün, carı-ağ):

body {background: #9db}
div.back {background: #576}
div.section {background: #ffd}

Sonra margin və padding köməyilə daxili DIV-i zahiri DİV-dən bir az sola və yuxarı şəkin:

div.back {padding: 1.5em}
div.section {margin: -3em 0 0 -3em}

Həmçinin zahiri DİV-i bir az sağa çəkməlisiniz. Çoxlaylı seksiyalar varsa onların arasında bir az yer saxlamaq istəyərsiniz:

div.back {margin: 3em 0 3em 5em}

Belə olur. Həmçinin, istəyirsinizsə, daxili DIV ətrafina haşiyə əlavə edə bilərsiniz. Və onun içərisinə tökmə əlavə etmək istəyərsiniz, məsələn:

div.section {border: thin solid #999; padding: 1.5em}

Əlbətdə ki, kölgələrin razmerini istədiyiniz kimi dəyişdirə bilərsiniz.

Text shadows

CSS həqiqətən mətnə kölgə əlavə edə bilir. Onda dörd parametr var: kölgənin rəngi, üfqi boşluq (müsbət – sağa), vertikal boşluq (müsbət – aşağı) və yuyulma (0 – kəskin kölgə). Misal üçün:

h3 { text-shadow: red 0.2em 0.3em 0.2em }

Bu mətnin kölgəsi varmı?

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
Sənəd yaradılıb 4 aprel 2002;
Son dəyişikliklər $Date: 2007/07/20 16:18:09 $ GMT