Stillərin kaskadlı cədvəlləri
CSS məsləhətlər & üsullar

(Bu səhifə CSS stillərin kaskadlı cədvəllərini istifadə edir)

Bu sənəd məqalənin tərcüməsidir "Web Style Sheets CSS tips & tricks".
Sənədin original versiyası mövcüddür yalnız W3C saytında http://www.w3.org/Style/Examples/007/indent.html
Bü tərcümə rəsmi W3C sənəddi DEYIL.
Bütün Müəllif Hüqüqları W3C Malikdir.
Bu sənəddə tərcümə tərcümə səhvləri və mətbəə xətaları ola bilər.

Müəllif: Sabir Sabutai (bütün tərcümələr müəllifindir)
Lokal versiya: http://www.carionltd.com/Style/Example007/indent.html

Sətirbaşı

Eiffel tower

Mini Parkda (Fransa) Eyfel qalasının kiçikləndirilmiş modeli

Burada hər şey asandır: hər sətirbaşının birinci sətirinin qeyd edilməsi. İnsanların çoxu hesab edirlər ki, abzaslar arasında məsafə olanda oxumaq rahatdır, xüsusən mətn çoxlu olanda və bu həmçinin mətnin daha vacib məsafələri üçün boç sətorləri ehtiyyatda saxlayır.

Üsul ondan ibarətdir ki, yalnız yuxarıdaki abzasdan sonra gələn abzas qeyd edilsin. Birinci abzas qeyd edilmir, həmçinin diaqram, sərlövhə və s. sonra gələn abzas da qeyd edilmir, çünki onun özü mətndən məsafədir. Qayda çox asandır:

p {
  margin-bottom: 0 }
p + p {
  text-indent: 1.5em;
  margin-top: 0 }

Yalnız yuxarıdaki abzasdan sonra gələn abzas qeyd edilməlidir. Bu qayda həmçinin abzaslar arasındakı boşluğu aradan götürür. Praktikada isə qeyd edəcəksiniz ki, istisnalar lazım olacaqdır.

Bu səhifədə, misal üçün, P elementləri var, və onlar şəkilə ad kimi istifadə olunur (bax yuxarıda nümunə). Biz bu elementi mərkəzi nöqtəyə uyğunlaşdırdıq və onda boşluq yoxdur. Bunu sadə bir qayda edir 'p.caption {text-indent: 0}'. Bu misalda həminj qaydanı görə bilərsiniz.

İndi biz abzaslar arasında nə qədərsə araları mətndə vacib boş yerləri qeyd etmək üçün istifadə edə bilərik. Üç cürbəcür sinfləri təyin edək: stb (mətndə kiçik mövzu aralığı), mtb (orta) və ltb (böyük). Bu abzasa sinf verəcəyik ki,stb, təsirini görə bilərsiniz.

p.stb { text-indent: 0; margin-top: 0.83em }
p.mtb { text-indent: 0; margin-top: 2.17em }
p.ltb { text-indent: 0; margin-top: 3.08em }

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
Sənəd yaradılıb 17 yanv. 2001;
Son dəyişikliklər $Date: 2007/07/20 16:11:22 $ GMT