Stillərin kaskadlı cədvəlləri
CSS məsləhətlər & üsullar

(Bu səhifə CSS stillərin kaskadlı cədvəllərini istifadə edir)

Bu sənəd məqalənin tərcüməsidir "Web Style Sheets CSS tips & tricks".
Sənədin original versiyası mövcüddür yalnız W3C saytında http://www.w3.org/Style/Examples/007/fonts.html
Bü tərcümə rəsmi W3C sənəddi DEYIL.
Bütün Müəllif Hüqüqları W3C Malikdir.
Bu sənəddə tərcümə tərcümə səhvləri və mətbəə xətaları ola bilər.

Müəllif: Sabir Sabutai (bütün tərcümələr müəllifindir)
Lokal versiya: http://www.carionltd.com/Style/Example007/fonts.html

Şriftlər qrupları

Şriftlər stilləri

Şriftlər qrupları

Rəngdən sonra şrift yəgin ki, səhifənin ən vacib əlamətidir. Bu səhifədə heç bir tryuklar göstərməyəcəm, yalnız CSS tətbiq edən şriftlərin variasiyalarını nümayiş etdirəcəm.

Kompyuterlərin hamısında bütün şriftlər ola bilməz (minlərlə şriftlər mövcuddur və çoxu pulsuz deyil), və CSS rezerv sistemı təmin edir. İlk əvvə tapmaq istədiyiniz şriftləri sadalayın, sonra zəruri olanları tapa bilməyəndə istifadə edəcəyinizləri sadalayın, və siyahını standart şriftlərlə tamamlayın, hansının ki 5 növü var: serif, sans-serif, monospace, cursivefantasy.

Aşağıdakı cədvəldə cürbəcür şriftlərin nümunələri göstərilir (brauzeriniz onların hamisini tanımaya da bilər) və siz görə bilərsiniz ki, beş şriftlər növünün hərəsi ilə nəedir:

'sans-serif': adi şrift kərtiksiz
Arial, sans-serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Helvetica, sans-serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Gill Sans, sans-serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Lucida, sans-serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Helvetica Narrow, sans-serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
sans-serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
'serif': adi şrift kərtikli
Times, serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Times New Roman, serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Palatino, serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Bookman, serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
New Century Schoolbook, serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
serif Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
'monospace': fiksasiya edilmiş eni olan şrift
Andale Mono, monospace Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Courier New, monospace Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Courier, monospace Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Lucidatypewriter, monospace Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Fixed, monospace Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
monospace Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
'cursive': xətti imitasiya edən şrift
Comic Sans, Comic Sans MS, cursive Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Zapf Chancery, cursive Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Coronetscript, cursive Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Florence, cursive Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Parkavenue, cursive Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
cursive Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
'fantasy': dekorativ şrift, başlıqlar və s. üçün.
Impact, fantasy Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Arnoldboecklin, fantasy Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Oldtown, fantasy Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Blippo, fantasy Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
Brushstroke, fantasy Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç
fantasy Bu yumşaq fransız bulkalardan ber dənə də ye və çay iç

Şriftlərin stilləri

Şriftlərin çoxunda bir qrup çərçivəsində müxtəlif sistemləri var, adətən qalın və italyan, tez-tez hətta qalın italyan stili, nadir hallarda isə baş hərflər və ekstra açıq/ekstra qalın və ya benişləndirilməş/qısaldılmış versiyaları olur.

Aşağıdakı cədvəldə bir neçə cürbəcür stillər göstərilir. Əgər böyük şriftlər kolleksiyası varsa, sıraların çoxu təkrar oluna bilər.

qaydaserif sans-serif
Stillər
font-style: normal The Quick… The Quick…
font-style: italic The Quick… The Quick…
font-style: oblique The Quick… The Quick…
Çəkisi
font-weight: 100 The Quick… The Quick…
font-weight: 200 The Quick… The Quick…
font-weight: 300 The Quick… The Quick…
font-weight: normal The Quick… The Quick…
font-weight: 500 The Quick… The Quick…
font-weight: 600 The Quick… The Quick…
font-weight: bold The Quick… The Quick…
font-weight: 800 The Quick… The Quick…
font-weight: 900 The Quick… The Quick…
Variantlar
font-variant: normal The Quick… The Quick…
font-variant: small-caps The Quick… The Quick…
Genişlənmə
font-stretch: ultra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-condensed The Quick… The Quick…
font-stretch: normal The Quick… The Quick…
font-stretch: semi-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: extra-expanded The Quick… The Quick…
font-stretch: ultra-expanded The Quick… The Quick…

CSS3-də əlavə bir stil var: 'font-effect', hansı ki hərfləri qabarıqlı edir.

CSS Valid CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos
Yaradılıb 17 yanvar 2001;
Son dəyişiklik $Date: 2007/07/20 16:07:21 $ GMT