Stillərin kaskadlı cədvəlləri
patentin əsas mənası

Bu sənəd məqalənin tərcüməsidir "Cascading Style Sheets patent disclosures". Sənədin originalı mövcuddur yalnız bu saytda W3C http://www.w3.org/Style/CSS/Disclosures Bu tərcümə W3C rəsmi sənədi DEYİL.
Bütün müəllif hüquqların sahibi W3C.
Bu sənəddə tərcümə və çap səhvləri ola bilər.
Müəllif: Sabir Sabutai (bütün tərcümələr müəllifindir )
Yerli versiya: http://www.carionltd.com/Style/CSS/Disclosures.html

(Bu səhifə CSS stillərin kaskadlı cədvəllərini istifadə edir)

Giriş

Nə deməkdir

Üzvlərin narazılıqları

Digər narazılıqlar

Giriş

2006-cı ilin sentyabr ayından sonraimzalanmış patent sazişlərinə aid ayrıca səhifəni oxuyun.

CSS spesifikasiyası üzrə patent və lisenziya öhdəliklərin açılması haqqında W3C-ə 2006-cı ilin sentyabr ayına kimi göndərilmiş bəyanatlar, W3C Carı Patent Praktikasında təklif edilmişdir .

W3C iddia tələb edilə bilinən intelektual mülkiyyəti və ya başqa hüquqlara aid heş bir xüsusi mövqe tutmur. W3C texnologiyanın satışı və tətbiq edilməsinə hər hansı lisenziya işlədilə bilinən dərəcədə yanaşır. WG hüquqları W3C-yə həvalə edilir.

W3C üzvülərinin narazılıqları

Bu narazılıqlar W3C üzvülərinin onların xüsusi patentlərinə aiddir

Digər "məlum olan" narazılıqlar

Bu narazılıqları üçüncü tərflər aşkar etmiş və servis kimi təqdim edilir. Yenə də, W3C onların tətbiq edib edilməməsi haqqında bəyan etmir.

Patent narazılıqlarını necə açmaq

Riayət edin W3C carı praktikasına (yanvar 2002) və W3C sənədin emalına (iyul 2001), W3C iştirakçıları IPR patent hüquqlarını və digər CSS aid narazılıqlarını açmalıdır CSS İşçi qrupuna və surətini patent məsələliri arxivinə məktub göndərməlidilər <patent-issues@w3.org> (hər iki istinad yalnız iştirakçılar üçündür). İştirakçılar bü göndərmə siyahısı üzrə IPR üzvülərinin hamısına natazılıqları açmalıdır, lakin digər ünvanları da daxil edə bilərlər.


CSS Valid

CSS!Valid HTML 4.0!

Bert Bos, W3C Style Sheets Activity Lead
Webmaster
Last updated $Date: 2009/07/03 14:43:10 $ GMT